Dekoratőr
5 0212 16 7

 • Önállóan, alkotó, kreatív tervező és kivitelező munkát végez,
 • látványtervező művészeti, esztétikai feladatokat lát el síkban és térben,
 • használja az Adobe tervezőprogramokat,
 • önállóan és csapatban külső-belső tereket díszít (kirakatot, standot, kiállítást, vásárt, expót szervez, berendez),
 • grafikai, tipográfiai tudásával reklámfelületeket alakít on- és offline,
 • tervezi, előállítja rendezvények, konferenciák háttér anyagait: display-t, installációt, reklámhordozót tervez, készít, kézműves munkát végez,
 • lakberendezői tervezési, szervezési, gyakorlati munkát végez,
 • rendezvényt szervez, kivitelez, illetve projektfeladatokat tervez, végez.

Képzés jellemzői

 • érettségihez kötött szakképesítés
 • államilag finanszírozott
 • 2 éves

Dekoratőr

 • Vizuális műveltsége, rajztudása, szín-és formakultúrája, tipográfiai tudása, tervezési tapasztalatai birtokában önállóan, alkotó, kreatív tervező és kivitelező munkát végez. Kereskedelmi és szolgáltatói megrendeléseknek megfelelően áru- és látványtervező művészeti, esztétikai feladatokat lát el síkban és térben.
 • Önállóan és csapatban külső-belső tereket díszít. Kirakatot, standot, kiállítást, vásárt, expot szervez, berendez. Grafikai, tipográfiai tudásával reklámfelületeket alakít on- és offline. Tervezi, előállítja rendezvények, konferenciák háttér anyagait. Display-t, installációt, reklámhordozót tervez, készít, kézműves munkát végez. Lakberendezői tervezési, szervezési, gyakorlati munkát végez.
 • Alkalmazza marketing ismereteit, rendezvényt szervez, tervez, kivitelez. Lépést tart a szakma vizuális és technikai fejlődésével. Munkájában környezettudatos.
 • szakmai szoftverek – Adobe programcsalád (Photoshop, Illusztrator, InDesign)

A képzés felépítése

 • első félév ágazati alapoktatás
  • Az ágazati oktatás során a tanuló alapismeretei birtokában gyakorlatot szerez a vizuális kommunikáció alapelemeinek (tér, forma, szín, betű, szöveg, kép), és kifejező eszközeinek (kompozíció, arány, kontraszt) használatában. Tervező és kivitelező munkájában alkalmazza az alapvető színelméleti és tipográfiai szabályokat. Ismeri a nyomdai és digitális média műfaji és technikai sajátosságait, adottságait.
  • Szabadkézzel vagy digitális eszközökkel álló-, vagy mozgóképet tervez, készít. Alapszinten használja a digitális képalkotásra, képrögzítésre, képfeldolgozásra alkalmas pixel- és vektorgrafikus programokat.
   Megfelelő szoftverek használatával a különböző típusú vizuális alapelemek előállítását, integrálását és megjelenítését végzi.
   Digitális nyomtatásra alkalmas berendezéseket használ, alapismeretekkel rendelkezik a különböző nyomtatási eszközökről, könyvkötészeti technológiákról. Egyszerű kiadványok kötészeti kivitelezését elvégzi.
  • ágazati alapvizsga tevékenységei:
   • gyakorlati vizsga - kiadvány szerkesztése, megjelenítése, vagy kivitelezése és szóbeli bemutatása – 240 perc
  • második év végén komplex szakmai vizsgát tesz, vizsga részei
   • központi interaktív vizsga
    • szakismeret, szaktörténet – 60 perc
    • művészettörténet – 60 perc
   • gyakorlati vizsga
    • portfólió készítése vizsgára és annak bemutatása – elkészült legjobb munkák gyűjteménye
    • vizsgaremek készítése vizsgára és annak bemutatása – kereskedelmi tér (kirakat) tervezése és dekorációja

 Jelentkezési határidő: 2021.09.05.