Nyomdaipari technikus – nyomdaipari előkészítő
5 0211 16 11

 • Digitális kiadványok szerkesztésében való jártasságot szerez – álló- vagy mozgóképeket tervez a hozzá tartozó illusztrációk szabad kézzel vagy digitális eszközökkel való előkészítésével. A képzés során megismeri a digitális nyomtatásra alkalmas berendezések használatát, a nyomtatási és könyvkötészeti technológiákat, és a gyakorlatban is elvégzi az egyszerűbb kiadványok kötészeti kivitelezését.
 • Szakmairányok
  • Nyomdaipari előkészítő (volt kiadványszerkesztő) - analóg és digitális grafikai tervet készít, magabiztosságot szerez a kiadványszerkesztő szoftverek használatában, üzemelteti a nyomóforma készítéséhez alkalmas szoftvereket, az előállított digitális adatokat verziókövetés biztosítása mellett archiválja.
  • Nyomdaipari gépmester - kinyomtatja az adott késztermék gyártási utasításában előírt technológiának megfelelően készült nyomóformáról a szükséges példányszámot.
  • Nyomtatványfeldolgozó - elvégzi a csomagolóanyagok feldolgozását, hagyományos nyomdaterméket állít elő (könyv, füzet, brosúra), a nyomtatványfeldolgozási műveletekhez használt gépeket működteti, üzemelteti.

Képzés jellemzői

 • érettségihez kötött szakképesítés
 • államilag finanszírozott
 • 2 éves

Nyomdaipari technikus – nyomdaipari előkészítő

 • Digitális kiadványok szerkesztésében való jártasságot szerez – álló- vagy mozgóképeket tervez a hozzá tartozó illusztrációk szabad kézzel vagy digitális eszközökkel való előkészítésével. A képzés során megismeri a digitális nyomtatásra alkalmas berendezések használatát, a nyomtatási és könyvkötészeti technológiákat, és a gyakorlatban is elvégzi az egyszerűbb kiadványok kötészeti kivitelezését.
 • A nyomdaipari előkészítő (volt kiadványszerkesztő) - analóg és digitális grafikai tervet készít, magabiztosságot szerez a kiadványszerkesztő szoftverek használatában, üzemelteti a nyomóforma készítéséhez alkalmas kilövő szoftvereket, az előállított digitális adatokat verziókövetés biztosítása mellett archiválja
 • szakmai szoftverek – Adobe programcsalád (Photoshop, Illusztrator, InDesign)

A képzés felépítése

 • első félév ágazati alapoktatás
  • Az ágazati oktatás során a tanuló alapismeretei birtokában gyakorlatot szerez a vizuális kommunikáció alapelemeinek (tér, forma, szín, betű, szöveg, kép), és kifejező eszközeinek (kompozíció, arány, kontraszt) használatában. Tervező és kivitelező munkájában alkalmazza az alapvető színelméleti és tipográfiai szabályokat. Ismeri a nyomdai és digitális média műfaji és technikai sajátosságait, adottságait.
  • Szabadkézzel vagy digitális eszközökkel álló-, vagy mozgóképet tervez, készít. Alapszinten használja a digitális képalkotásra, képrögzítésre, képfeldolgozásra alkalmas pixel- és vektorgrafikus programokat.
   Megfelelő szoftverek használatával a különböző típusú vizuális alapelemek előállítását, integrálását és megjelenítését végzi.
   Digitális nyomtatásra alkalmas berendezéseket használ, alapismeretekkel rendelkezik a különböző nyomtatási eszközökről, könyvkötészeti technológiákról. Egyszerű kiadványok kötészeti kivitelezését elvégzi.
  • ágazati alapvizsga tevékenységei:
   • gyakorlati vizsga - kiadvány szerkesztése, megjelenítése, vagy kivitelezése és szóbeli bemutatása – 240 perc
  • második év végén komplex szakmai vizsgát tesz, vizsga részei
   • központi interaktív vizsga
    • 120 perces tesztfeladat
    • témakörök: szakmai számítások, kiadványszerkesztés, képfeldolgozás és színkezelés
   • gyakorlati vizsga
    • vizsgaremek készítése vizsgára és bemutatása – egy tervezési és kivitelezési munka bemutatása (pl. csomagolástermék, arculatterv)
    • kiadvány szerkesztése és előkészítése nyomtatás céljából – 200 perc