FITNESS-WELLNESS INSTRUKTOR

Száma: 5 1014 20 01

 Tevékenységi köre:

  • egyéni és csoportos edzések szervezése,
  • sportanimálás (sokszínű karrierépítési lehetőségek),
  • egészséges életmód elsajátítása,
  • egészségkultúra menedzselése,

2 éves képzés

Államilag finanszírozott

Széles bázisú sport-és mozgástudományi alaptudás birtokában önállóan tervez, szervez és vezet csoportos, illetve egyéni edzéseket, edzésprogramokat, rekreációs sportlétesítményekben (pl.: fitnesz, wellness klubok, szállodák wellness részlegei, uszodák, szabadidőközpontok, tornatermek stb.). Tevékenysége a lakosság fittségi állapotának javítására irányul, népszerűsíti az egészséges életmódot, egészségmegőrzést és a mozgásprogramokat.

A sportfoglalkozások vezetésén túl az érintett létesítményekben ügyfélszolgálati, recepciós és marketingkommunikációs feladatokat is ellát. Tájékoztatást ad az ügyfeleknek a fitnesz-wellness létesítmény balesetvédelmi és biztonsági előírásairól, szolgáltatásairól, a géppark, eszközök, berendezések rendeltetésszerű használatáról.

A szakképzettséggel betölthető legjellemzőbb munkakörök, tevékenységek: aerobik oktató, fitnesz-wellness asszisztens, aqua tréner, fitnesz oktató, aquafitness oktató, vízi aerobikoktató, csoportos fitnesz instruktor, fitnesz aerobik oktató, teremedző, fitnesz instruktor, kondicionáló edző, sportanimátor, fitnesz asszisztens, wellness asszisztens.

 

Pályaalkalmassági vizsgálat szükséges - tetszőleges úszásnemben mélyvízi 50 m úszás felmérése történik.

Követelmények:

Az első évben:

A tanuló az ágazati alapoktatás során elsajátítja a szakma gyakorlásához elengedhetetlen elméleti ismereteket, és gyakorlati tevékenysége során a résztvevők előképzettséghez, korosztályhoz igazítva alkalmazza azokat. Ezen ismeretek birtokában, a motoros képességek fejlesztésére irányuló gyakorlati foglalkozások előkészítését, bemelegítését megtervezi és levezeti. Betartja a balesetvédelmi szabályokat, a szaknyelvet pontosan alkalmazza. A sportszakmai terminológiát használva a kommunikációs helyzetnek és az életkori sajátosságoknak megfelelően hatékonyan kommunikál. Az általa összeállított feladatot feladatvégzés helyességét ellenőrzi, hibát javít.

 

Az ágazati alapvizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam eredményes teljesítése.

Írásbeli sport ágazati alapvizsga:90 perc (tesz jellegű)

Gyakorlati vizsga: bemelegítés megtervezése és levezetése

A 2. évben:

Szakmai vizsgára bocsátás feltétele: valamennyi előírt képzési évfolyam és az egybefüggő szakmai gyakorlat eredményes teljesítése.

 

Szakmához kötődő további sajátos követelmények: a vizsgázó a portfólió (projektfeladat) írásbeli részét köteles a vizsgát megelőzően legalább 30 naptári nappal korábban benyújtani.

Központi interaktív vizsga

A vizsgatevékenység megnevezése: egészségügy, edzéselmélet, ügyfélszolgálat

Írásbeli vizsga: 90 perc (teszt jellegű) 40 % - át teljesíteni kell.

 

Gyakorlati záróvizsga:

Portfólió: a tanuló haladásáról, eredményeiről, munkáiból összeállított, a mentoráló gyakorlati oktató vagy szaktanár által hitelesített dokumentum. A portfólió a képzés teljes időtartama alatt készül. A portfólió tartalma: (1)Választott óratípus terve(2)Wellness hétvége szervezése(3)  A tanuló saját edzésnaplója: a tanuló saját fizikai felkészültségének, teljes tanulmányi idő alatti fejlődésének nyomon követése, dokumentálása

  • A portfólió megvédése és fitnesz program lebonyolítása
  • 10 percben bemutatja portfóliója tartalmát.
  • Gyakorlati tételsorokból húzott fitnesz programot levezeti. (40 perc)

 

  Jelentkezési határidő: 2021.09.05.