Sport és Kreatív Technikum

Összefüggő szakmai gyakorlat

 

Megszervezése Együttműködési megállapodás keretében történik, amely az iskola és a gyakorlati képzésben részt vevő gazdálkodó szervezet között jön létre, a területi kamara ellenjegyzésével válik érvényessé.

A szervezet lehet

 • szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet,
 • költségvetési szervként működő intézmény,
 • alapítvány,
 • egyesület.

Az összefüggő szakmai gyakorlat előkészítése, megvalósítása:

 • február – március között a tanulók felkeresik a gyakorlati képzőket egyeztetés céljából.
 • A gyakorlati képző fogadó szándék esetén kitölti a Befogadó nyilatkozatot, amely az Együttműködési megállapodás alapja. Leadási határidő: március 31. Szkennelve Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. emailre beküldeni.
 • április – május: az iskola megírja az Együttműködési megállapodást a Befogadó nyilatkozat alapján. A gazdálkodó szervezet számára megküldi aláírásra, lepecsételésre 3 példányban, amelyet a szervezet visszajuttat az iskolának.
 • Az iskola eljuttatja a területileg illetékes kamarába ellenjegyzésre.
 • június 16 – augusztus 20. között a tanulók részt vesznek a szakmai gyakorlaton.
 • A tanuló, az iskola által adott foglalkozási naplóban vezeti a gyakorlati feladatok tevékenységét, a gyakorlati hely leigazolja, aláírással és pecséttel, a letöltött szakmai tevékenységet.
 • Kiskorú tanuló esetén legfeljebb napi 7 órás gyakorlat keretében 6.00 és 22.00 között folyamatosan kell a tanulók összefüggő szakmai gyakorlatát megszervezni.
 • Nagykorú tanuló esetén legfeljebb napi 8 óra lehet a gyakorlat.
 • A juttatás összege nem lehet kevesebb, mint a mindenkori minimálbér 15%-ának 1,3-szorosa, ami 2021-ben 32.643,- Ft. Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás az összefüggő szakmai gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után jár. (Ha a hét során csupán 1 nap gyakorlata van a tanulónak, az is megkezdett hétnek számít.) Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás heti összege a fizetendő pénzbeli juttatás havi összegének egynegyed része (8.161,- Ft) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 65. § (1) bekezdése szerint. Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol marad.
 • Fontos változás, hogy 2021. január 1-től az együttműködési megállapodás keretében lebonyolított gyakorlati képzéssel a szakképzési hozzájárulási kötelezettség nem teljesíthető, az ilyen képzés költségeivel a szakképzési hozzájárulási kötelezettség nem csökkenthető.
 • Nem kell fizetni a tanuló után egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot sem. Az 1995. évi CXVII tv 1. sz. melléklete alapján a tanuló gyakorlati képzésben kapott juttatása SZJA mentes jövedelem, illetve bevétel. (Tehát a bruttó összeg ugyanannyi, mint a nettó.) SZJA fizetés.
 • Szabályozó törvények, rendeletek: 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, · 2019. évi LXXX törvény a szakképzésről, · 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, · 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról, · 4/2002. (II. 26.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól, · Az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről

 

Az összefüggő szakmai gyakorlat óraszáma:

  10. évfolyamot követően 140 óra,

  11. évfolyamot követően 140 óra.

 

A szakmai gyakorlatok tartalma:

 

10.A Fitness-wellness instruktor

 

Edzéslátogatás:

Részvétel saját sportága edzésprogramjában, saját edző irányításával.

Saját sportágában más helyszíneken (más egyesületben, klubban, településen és más edző irányításával) tartott edzések látogatása. 

Saját sportágában más (fiatalabb, idősebb) korosztályoknak tartott edzések megtekintése.

Saját sportágában amatőr sportolók és profi versenyzők edzéseinek megtekintése.

Versenyek látogatása.

 Más sportágak edzésprogramjainak és versenyeinek megtekintése.

(Minden esetben a gyakorlatvezető határozza meg a látogatások részletes feladatait.) 

 

11.A Fitness-wellness instruktor

 

Általános és speciális erőfejlesztés.

Gyorsaság fejlesztése.

Állóképesség fejlesztése.

Az ízületi mozgékonyság fejlesztése.

Koordinációs képességek fejlesztése.

(Valamennyi fejlesztő módszer elsajátítása konkrét gyakorlatok és edzésprogramok végrehajtása útján történik.)

 

10.B Nyomdaipari technikus

 

Tipográfiai elemek alkalmazása

Szövegszedés gyakorlása.

A tipográfia a betű, a sor, a sorcsoport, a vonalak, a keretek, a díszítőelemek, az ábrák, képek, színek egymáshoz viszonyított arányainak alkalmazása. Az egalizálás, a betű- és sorközök optikai kiegyenlítése. Verzál, kurzív vagy kiskapitális betűk alkalmazása.

Tónusok, negatívba fordított szövegek, Bezier-görbével készített díszítőelemek.   

Anyagismeret gyakorlat

Megismertetni és gyakoroltatni a tanulókkal az iparban használt nyomathordozók, festékek, nyomólemezek és egyéb anyagok felismerésének, rendszerezésének módját, az anyagok méretét, fajtáit, tulajdonságait.

Az anyagok felhasználhatóságának módját, tulajdonságait, illetve az alkalmazott vizsgálatok folyamatának megismerését és rendszerezését.

 

11.B Kiadványszerkesztő technikus

 

Akcidens nyomtatványok tipográfiai jellegzetességei

Ügyviteli nyomtatványok tipográfiai jellemzői

Csomagolóanyagok tipográfiai jellegzetességei

Pixeles képet készít

Képdigitalizáló, pixelgrafikus programot kezel

Vektorgrafikus programot kezel

Analóg képet digitalizál(tat)

Vázlat alapján vektoros rajzot, 3D-s illusztrációt készít

Pixeles képről vektoros rajzot készít

Digitális illusztrációt programfájlból kiemel

Illusztrációt az interneten küld, fogad

Képet retusál, digitális képekből újat állít elő (montázs)

Digitális képet kiadványhoz igazít (méret, színmód, felbontás, színprofil, tömörítés, fájlformátum)

Vektoros rajzot kiadványhoz konvertál (színmód, színprofil, fájlformátum)

Illusztrációt nyomtatási eljáráshoz igazít, nyomtat

Illusztrációk munka- és kiadványhoz exportált fájljait háttértáron külön kezeli

 

Aki a gyakorlat teljesítését nem tudja igazolni, annak az évet meg kell ismételnie.

A teljesített gyakorlat után a Foglalkozási naplót le kell adni az iskolába személyesen(a portán) vagy postai úton. Erre 7.00-14.00 óráig van lehetőség, legkésőbb 2021. augusztus 23-ig.

 

Downloads:
pdf Befogadó nyilatkozat HOT
Date2021. február 09. kedd, 13:09
File Size 315.98 KB
Download 471