SZC logo

Győri Szakképzési Centrum

OM kód: 203037/027 | 9023 Győr, Kodály Zoltán utca 20-24.

Intézmény logo

Győri SZC Sport és Kreatív Technikum

HírekKözérdekű adatokKRÉTA

Felvételi tájékoztató a 2024/2025. tanévre

Felvételi tájékoztató a 2024/2025. tanévre

Ideiglenes felvételi rangsor 2024/25. tanévre (1601)

Ideiglenes felvételi rangsor 2024/25. tanévre (1602)

Ideiglenes felvételi rangsor 2024/25. tanévre (1603)

 

Prezentáció a beiskolázásról - PDF formátumban

Jelentkezés a központi írásbeli vizsgára

 

Cím: 9023 Győr, Kodály Zoltán utca 20-24. Telefon: 96/427-244

E-mail: sk@sporteskreativtechnikum.hu

Honlap: sporteskreativtechnikum.hu

Igazgató: Csengeri Mária

OM azonosító: 203037/027

TAGOZATKÓDOK a 2024/2025. tanévre:

 

Tanulmányi terület

Egyedi kód

Ágazat sorszáma, megnevezése

Megszerezhető szakképesítési kimenet azonosító száma, megnevezése

Technikum

1601

20. Sport  

5 1014 20 01 Fitnesz-wellness instruktor

5 1014 20 02 Sportedző (a sportág megjelölésével) -sportszervező

Technikum

1602

16. Kreatív

5 0212 16 07 Dekoratőr

5 0211 16 11 Nyomdaipari technikus

– Nyomdaipari előkészítő szakmairány

Technikum

1603

16. Kreatív

5 0211 16 10 Mozgókép- és animációkészítő

5 0213 16 08 Fotográfus

– Kreatív fotográfus szakmairány

 

Felvehető létszám – képzési idő: 

Tanulmányi terület

Ágazat sorszáma, megnevezése

Megszerezhető szakképesítési kimenet azonosító száma, megnevezése

Indítandó osztályok száma

Felvehető létszám

Képzési idő

Technikum

20. Sport

5 1014 20 01 Fitnesz-wellness instruktor

5 1014 20 02 Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező

1

32

 5 év

Technikum

16. Kreatív

5 0212 16 07 Dekoratőr

5 0211 16 11 Nyomdaipari technikus – Nyomdaipari előkészítő szakmairány

1

24

 5 év

Technikum

16. Kreatív

5 0211 16 10 Mozgókép- és animációkészítő

5 0213 16 08 Fotográfus

– Kreatív fotográfus szakmairány

 

1

24

 5 év

 

A felvétel feltétele a technikumi képzések tekintetében:

A felvehető tanulók sorrendjét kialakító pontszám összesen 200 pont, amely két részből tevődik össze:

Tanulmányi eredmény: maximálisan adható 100 pont, a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi tantárgyi eredményei kétszerezve: 

 • magyar nyelv és irodalom
 • történelem
 • matematika
 • idegen nyelv
 • az 5. tantárgy:

       testnevelés – Sport ágazat esetén                           

       informatika – Kreatív ágazat esetén

Központi írásbeli vizsga eredménye:

 • magyar nyelv: maximálisan adható 50 pont
 • matematika: maximálisan adható 50 pont

 

 • A Sport ágazati osztályba az a tanuló nyerhet felvételt, aki megfelel a foglalkozás-egészségügyi és pályaalkalmassági vizsgálat követelményeinek. Időpontjáról levélben kap értesítést a felvételiző. Az egészségügyi vizsgálattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre keddenként 8:00 és 10:00 óra között a 96/427-244-es telefonszámon ad tájékoztatást az iskolaegészségügyi szolgálat. A fizikai képességfelmérés részletes anyaga az iskola honlapján megtalálható: https://sporteskreativtechnikum.hu/p/fizikai-kepessegfelmero
 • A Kreatív ágazati osztályba az a tanuló nyerhet felvételt, aki megfelel a foglalkozás-egészségügyi alkalmassági vizsgálat követelményeinek. Időpontjáról levélben kap értesítést a felvételiző. Az egészségügyi vizsgálattal kapcsolatban felmerülő kérdésekre keddenként 8:00 és 10:00 óra között a 96/427-244-es telefonszámon ad tájékoztatást az iskolaegészségügyi szolgálat.
 • A sajátos nevelési igényű (SNI) tanulók kedvezményeiről a jogszabályban meghatározott intézmények szakvéleménye alapján az iskola igazgatója dönt. Részletek a honlapon olvashatók.
 • A tanulók rangsorolása a hozott és szerzett pontok összesítése alapján történik. Pontazonosság esetén a sorrendet a központi írásbeli felvételi vizsgán elért eredmény dönti el.
 • A központi írásbeli vizsgán az egyik tárgyból értékelés alól felmentett tanuló esetében a másik tárgy pontszáma számít kétszeresen.
 • A tanulmányok során amennyiben a tanulónak mentessége volt valamelyik számított tantárgy értékelése alól, akkor a következő tantárgyak számítanak a pontszámításnál:
  • Biológia – Sport ágazat
  • Rajz – Kreatív ágazat
 • A felvételi kérelmek elbírálásakor a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók előnyben részesülnek.

Felvételi vizsga ideje:

A központi írásbeli vizsga időpontja: 2024. január 20. (szombat) 10:00 órától,

akadályoztatás esetén pótló írásbeli vizsga: január 30. (kedd) 14:00 órától.

A központi írásbeli felvételi vizsgára a tanulónak külön kell jelentkeznie 2023. november 30-ig.

A képzések jellemzői:

Általános tájékoztatás

Az ötéves technikumban érettségi és szakmai végzettséget igazoló oklevél szerezhető. Az első két évben az ágazati alapismereteket sajátítják el a tanulók, majd ágazati alapvizsgát tesznek. A 10. évfolyam végén ágazaton belül szakmát választanak. A 11. évfolyamtól szakirányú képzésben vesznek részt. A 12. év végén előrehozott érettségit tesznek 3 közismereti tantárgyból (magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem), a 13. év végén 4. közismereti tantárgyként idegen nyelvből és szakmai vizsgát tesznek, amely egyúttal emelt szintű érettséginek is számít.

A technikumi képzésben a tanulók ösztöndíjban részesülnek.

 • A 9-10. évfolyamon az ösztöndíjalap 8%-a – 2023-ban 8000,- Ft,
 • a 11-13. évfolyamon eredménytől függően akár az ösztöndíjalap  59%-a – 2023-ban 59000,- Ft.

Sport ágazat – Tagozatkód: 1601 – idegen nyelv: angol vagy német

A képzés feladata és felépítése:

A Sport ágazat szakmái a sportot, mozgást szerető fiatalok érdeklődésére tartanak számot. A képzés során a tanulók megismerkednek a sport elméleti, módszertani és gyakorlati alapjaival, mely lehetővé teszi számukra a mozgásformák tudatos irányítását mind a szabadidős tevékenységek, mind a versenyszerűen űzött mozgások esetén. A leendő sportszakemberek képesek lesznek mások motiválására az egészséges életmód érdekében, személyre, csoportra szabott edzésórák megtervezésére, megszervezésére és levezetésére.

A Győri SZC Sport és Kreatív Technikum a rendelkezésre álló szabad órakeretben az egészségtudatos életmód kialakításának megalapozását és saját masszázs-szaktanteremben a frissítő svédmasszázs legfontosabb elemeinek elsajátítását kiemelten kezeli, ezzel is segítve a jövő szakembereit a sport iránti elkötelezettség, a rendszeres mozgás iránti igény formálásában.

A Sport ágazati osztály feladata a piacképes szakmai képzés, az élsport támogatása, a felsőfokú tanulmányok előkészítése.  Célja, hogy 9-13. évfolyamon felkészítse a tanulókat a sikeres érettségi és szakmai vizsgára. Az iskola tanrendjének kialakításakor figyelembe veszi a sportolók edzési idejét, az edzőtáborokat, a versenyek és mérkőzések beosztását. 

A 10. évfolyam végén a tanulók két szakma közül választhatnak:

Fitnesz-wellness instruktor (1601):

 • egyéni edzéseket, csoportos edzésprogramokat tervez, szervez és vezet rekreációs sportlétesítményekben (pl.: fitnesz, wellness klubok, szállodák wellness részlegei, uszodák, szabadidőközpontok, tornatermek stb.);
 • képes csoportos és egyéni vízi edzésprogramokat vezetni;
 • változatos hangulatú, dinamikájú és edzéshatású zenés órafajtákat tart;
 • tevékenysége a lakosság fittségi állapotának javítására irányul, népszerűsíti az egészséges életmódot, egészségmegőrzést és a mozgásprogramokat;
 • segíti az ügyfelet abban, hogy megtalálja az érdeklődésének, az edzettségi szintjének, a testalkatának, a fizikai állapotának megfelelő rekreációs mozgásprogramot;
 • a sportfoglalkozások vezetésén túl az érintett létesítményekben ügyfélszolgálati, recepciós és marketingkommunikációs feladatokat is ellát;
 • az erőfejlesztő és kardiógépeken végzett egyéni edzéseket szakszerűen felügyeli.

Sportedző (a sportág megjelölésével) – sportszervező (1601):

 • a választott sportág mozgásformáit szakszerűen bemutatja, elemzi, eredményesen oktatja;
 • a sportági mozgástechnikák végrehajtásakor előforduló hibákat felismeri, javítja;
 • a sportolók képességeit és erőnlétét szakszerűen felméri, értékeli;
 • az életkori sajátosságok, valamint az egyéni adottságok figyelembe vételével tanítványai sportágspecifikus felkészítését, versenyzését megtervezi és irányítja;
 • a sportolók teljesítményét értékeli, a versenyzők kiválasztását elvégzi;
 • a tehetséggondozás korszerű elveit és módszereit alkalmazza;
 • különböző ciklusú edzésterveket készít;
 • sporteseményeket, mérkőzéseket, versenyeket, táborokat szervez;
 • a munkakörével együtt járó szervezési, pénzügyi, adminisztratív és marketingfeladatokat ellát.

Kreatív ágazat

Tagozatkód: 1602 (Dekoratőr / Nyomdaipari technikus) – idegen nyelv: angol

Tagozatkód: 1603 (Mozgókép- és animációkészítő / Fotográfus ) – idegen nyelv: angol

A szakmaválasztást a 10. évfolyam végén alkalmassági felmérés előzi meg.

A képzés feladata és felépítése:

A Kreatív ágazat szakmái olyan fiatalok számára ajánlottak, akik a vizuális kultúra iránt érdeklődnek, esztétikai érzékkel, alkotó fantáziával rendelkeznek. A képzések során a tanulók megismerkednek a dekoráció, a fényképezés, a grafika, a nyomdai szöveg- és képszerkesztés, a csomagolástechnika világával, az animáció, az álló- és mozgóképek, rajzfilmek tervezésével és alkotásával, ezek modern informatikai hátterével, legelterjedtebb szoftvereivel. A megszerzett ismeretek a fiatalok kreativitásával társulva látványos alkotásokban öltenek testet: kirakatok, rendezvények arculata, külső és belső terek látványterve, dekorációk, feliratok, videofilmek, animációk, showreel, werkfilm.

A Győri SZC Sport és Kreatív Technikum a rendelkezésre álló szabad órakeretben az ágazat szakmáihoz igazodva a 3D-s nyomtatást, a szabadkézi és digitális rajzolást kiemelten kezeli, ezzel is segítve a jövő szakembereit vizuális környezetünk igényes formálásában, ötletes, egyedi megoldások alkotásában.

Az intézményi képzés fontos része az alapos informatikai ismeretek biztosítása, hiszen a kreatív technológia alapja a digitális tudás. A tanulók a megfelelő  kompetenciák fejlesztésével képessé válnak az állandó fejlődésre. Szakmai látogatást, gyakorlati tevékenységet folytatnak a környező feliratkészítő cégeknél, dekorációval foglalkozó stúdióknál, nyomdáknál és a helyi médiumoknál.

A 10. évfolyam végén a tanulók egy-egy osztályban két-két szakma közül választhatnak:

Dekoratőr (1602):

 • kereskedelmi, elektronikus kereskedelmi, szolgáltatói, megrendelői igényeknek megfelelően térbeli dekoratőri, áru- és látványrendezői munkát végez elektronikus, nyomtatott, síkban és/vagy plasztikus formában;
 • alkalmazottként vagy önálló vállalkozóként külső és belső dekoratőri látványterveket, maketteket készít, megvalósítja terveit, vagy megszervezi a kivitelezést;
 • a tervezést, a terv bemutatást szabadkézi rajz, vagy számítógépes programok használatával végzi;
 • kiválasztja az alkalmazott alapanyagokat, kellékeket, beszerzi, átadja;
 • az áru- és látványrendezés, elektronikus fotózás, grafikai-tipográfiai képfeldolgozás, multimédia, internetre küldés, vagy a nyomtatott megjelenítés területén végzi feladatait;
 • folyamatosan bővíti szakmai, művészeti és művészetelméleti ismereteit.

Nyomdaipari technikus – Nyomdaipari előkészítő szakma irány (kiadványszerkesztő) (1602):

 • ellenőrzi, felügyeli a nyomdai tevékenység minden szakaszát az elektronikus formátumban lévő nyomtatásra váró anyagok nyomdába kerülésétől az elkészült és becsomagolt késztermékig;
 • részt vesz a gyártásban, szervezi annak folyamatát és felügyeli annak gazdaságos lebonyolítását;
 • nyomdaipari előkészítő számítógépes kép- és szövegállományt a technológiának megfelelően előkészíti, nyomóformát készít;
 • a vevői igények alapján azonosított késztermék gyártási utasításainak megfelelően irányítja a nyomtatásra alkalmas kép- és szövegfeldolgozás során az analóg és digitális nyomóforma-készítés előállítási folyamatában résztvevő csoport munkáját, szervezi annak gazdaságos és környezettudatos végrehajtását, biztosítja a nyomdai gyártás zökkenőmentességét;
 • részt vesz az új nyomóforma-készítési folyamatok és gépek meglévő rendszerbe történő integrálási terveinek kidolgozásában, valamint a megfelelő alap- és segédanyagok kiválasztásában;
 • szúrópróbaszerűen ellenőrzi a nyomóforma-készítés egyes munkafázisait, beosztott kollégáinak szakmai támogatást nyújt, gondoskodik képességeik fejlesztéséről.

Mozgókép- és animációkészítő (1603):

 • jó kézügyeséggel, térlátással, alapszintű rajzkészséggel rendelkezik;
 • a mozgókép, videófilm, rajzfilm és számítógépes animáció területén végez fejlesztő, kivitelező és alkotó munkát;
 • hagyományos vagy digitális 2D és 3D animációval, videótechnikával dolgozik;
 • vizuális előkészítő, tervező és gyártástervező munkát végez önállóan vagy csapatban;
 • számítógépes utómunkák, vizuális trükkök megvalósítását végzi a filmkészítő stáb tagjaként;
 • részt vesz a tartalomelőállításban és annak technikai megvalósításában;
 • alkalmas a különféle animációs stúdiók technikai igényei szerint rajzkészítő, forgatókönyv (storyboard) író-rajzoló, , 3D modellező és számítógépes utómunka feladatok ellátására;
 • alkalmas TV- és filmstúdiókban segédoperatőri, világítástechnikai, hangtechnikai, vágó, számítógépes grafikai és vizuális effekteket készítő asszisztensi feladatok ellátására.

Fotográfus – Kreatív fotográfus szakmairány (1603):

 • ismeri a fényképezés műszaki, technikai, művészeti és esztétikai alapjait és ezek eszköztárát;
 • a világítástechnika eszköztárát szakszerűen használja;
 • analóg és digitális álló- és mozgóképfelvételeket készít;
 • a megfelelő digitális technológia kiválasztásával és alkalmazásával képfeldolgozást, labormunkát, utómunkát végez;
 • kreatív sorozatokat, valamint személy-, tárgy-, termék- és reklámfelvételeket készít műteremben és külső helyszíneken;
 • üzleti, kiadói, divat-, ingatlan-, turisztikai, légi felvételeket készít;
 • portfóliót fényképez egyedi rendelésre; eseményeket rögzít, rendezvényeket dokumentál;
 • hagyományos filmre készített felvételeket dolgoz ki;
 • fotóalbumot, fotókönyvet készít;
 • digitális adathordozón lévő képeket retusál, nyomtat; nyomdai előkészítést végez;
 • marketingcéllal használja az online felületeket, közösségi médiát.

Hasznos információk:

A Móra-iskola utódaként létrejött Győri SZC Sport és Kreatív Technikumban több mint 30 éve folyik piacképes szakmákat kínáló középfokú képzés. 

A Sport ágazati osztályokból számos országosan és nemzetközileg is kiemelkedő élsportoló került ki, akik leginkább a tanulmányaik alatt tapasztalt toleráns pedagógusi magatartást értékelték. A Kreatív ágazat szakmái az iskola médiás hagyományait folytatják, ugyanis a média különböző területeit lefedő képzéseket nyújtják a tervezői munkától a kivitelezésig.

Projektoktatás

A Technikum pedagógiai munkáját élmény- és gyakorlatközpontú módszerek alkalmazása, a szakmákhoz kapcsolódó intézmények munkájába való aktív betekintés jellemzi. Az intézmény célja olyan fiatalokat kibocsátani, akik képesek tartalmasan berendezni életüket, céljaikat megvalósítani, és akik az elsajátított tudással képessé válnak az élethosszig tartó tanulásra, hogy szakmai tudásukat állandóan frissítsék, igazítsák a munkaerőpiac változó körülményeihez.

Alkalmazkodva a 21. századi elvárásokhoz, a szakmai ismeretek hagyományos átadása mellett projektszemléletű oktatásra váltott az intézmény, hiszen a munkaerőpiaci elvárásoknak megfelelő Szakmajegyzék szerinti vizsgakövetelmények ezzel teljesíthetők. A szakmai vizsgák olyan átfogó szemléletet és tudást várnak el a leendő szakemberektől, amelyek segítségével magas színvonalú felelősségteljes munkát végeznek. A vizsgára készített szakmai portfóliójuk állásinterjúkon is megállja a helyét. A tanulmányokat lezáró megmérettetésen az ismeretek számonkérése a gyakorlatba építve történik, így igazán élményszerű mind a sport, mind a kreatív ágazat szakmai vizsgája.

A projektalapú oktatás többféle kompetenciát is fejleszt, megtanítja a tanulókat együttműködve problémákat megoldani. A megvalósított projektek több tanórát, több napot is igénybe vesznek. A sporthoz kapcsolódóan oktatói irányítással a tanulók feldolgozzák az olimpiák történetét gyakorlatban szemléltetve az akkori sportágak jellemzőit, az azonos sportágat művelők bemutatják társaiknak saját sportáguk elméletét, szabályrendszerét és ezek megvalósulását. A digitális eszközök tudatos használatát kívánja meg egy-egy otthonra tervezett edzés vagy egy „streetworkout” előkészítése, megvalósítása, bemutatása, videóra rögzítése. Összekötik a játékot az ismeretek memorizálásával, anatómiai társasjátékot készítenek és próbálnak ki.

A kreatív ágazat szakmai munkáját a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem szakmai támogatása is erősíti, hiszen a Győri SZC Sport és Kreatív Technikum egyike az országosan kiemelt kreatív technikumoknak, melyek pedagógiai-szakmai portfóliójukba beépítik a MOME által inspirált kreativitásfejlesztést célzó módszereket.

A kreatív ágazat tanulói gyakran dolgoznak csoportosan és teszik próbára kreativitásukat a tervező munkától a kész termék létrehozásáig. Pop-up képeslapot, fotós képregényt, rajzolt zsebmozit, geometriai mintás füzetet alkotnak, igénybe véve a szabadkézi és digitális rajzolás nyújtotta lehetőségeket is. Gyakorolják a szitanyomást, a könyvkészítést a tervezéstől a megvalósításig, kirakat-makettet hoznak létre. Olyan tanulókártyákat készítenek, melyek szakmai tanulmányaikat segítik művészettörténeti, nyomdászati ismeretekkel.

Diákélet

Az intézményben a kezdetektől működik a diákönkormányzat, mely éves programját a tanév rendjéhez igazítja. Az frissen beiratkozott 9. évfolyamosoknak jó hangulatú gólyatábort szervez csapatépítésként még augusztusban a DÖK, a 11. évfolyamosok a diákdiri-választást célzó diáknapon szórakoztatják látványos produkciókkal és szórakoztató vetélkedőkkel diáktársaikat.

Programok kapcsolódnak a halloweenhez, december 6. környékén Mikulás-partyn idegen nyelvi feladatokat is beépítenek az osztályok közti megmérettetésbe a DÖK-képviselők, selfie-pont működik a Valentin-napot várva, húsvétkor játékos tojáskeresésben vehetnek részt a vállalkozó kedvű középiskolások, de része a tanévnek közös túrázás vagy városnézés is. A rendezvények méltó helyszíne a Kovács Margit keramikus művész Győr történetét megelevenítő domborművével díszített aula, ahol az iskolagyűléseken és az ünnepségeken a Technikum teljes létszámmal meg tud jelenni.

Kiemelt fontosságú a gondoskodó osztályfőnöki munka, mely a nevelési célok megvalósítását, a személyiségfejlesztést, a közösségek formálását szolgálja. A diákok számos kulturális programba kapcsolódnak be: Könyvszalon, Operakaland, színház-, kiállításlátogatás, tanulmányi kirándulások, iskolaújság szerkesztése, szakkörök, Diákönkormányzat. A tananyaghoz kapcsolódó, az általános műveltséghez tartozó ismeretek feldolgozása projektnapokon történik. 

Az intézmény segíti a vidéki tanulók kollégiumi elhelyezését.

 

Étkezési lehetőség: A Győri SZC Sport és Kreatív Technikum menzáján.

 

Nyitott kapuk napja:

2023. november 9. (csütörtök) 9-12h
2023. november 15. (szerda) 16-18h

sporteskreativtechnikum.hu

Szeretettel várjuk az érdeklődőket, a felmerülő kérdéseket sk@sporteskreativtechnikum.hu címre kérjük.


Partnereink

SZC logo

Győri Szakképzési Centrum


Győri SZC Sport és Kreatív Technikum

9023 Győr, Kodály Zoltán utca 20-24.

Telefon: +3696427244

E-mail: sk@sporteskreativtechnikum.hu

OM azonosító: 203037/027


2024Győri SZC Sport és Kreatív Technikum