SZC logo

Győri Szakképzési Centrum

OM kód: 203037/027 | 9023 Győr, Kodály Zoltán utca 20-24.

Intézmény logo

Győri SZC Sport és Kreatív Technikum

HírekKözérdekű adatokKRÉTA

Egybefüggő szakmai gyakorlat

Egybefüggő szakmai gyakorlat

Megszervezése Együttműködési megállapodás keretében történik, amely az iskola és a gyakorlati képzésben részt vevő gazdálkodó szervezet között jön létre, a területi kamara ellenjegyzésével válik érvényessé.

A szervezet lehet:

 • szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet,
 • költségvetési szervként működő intézmény,
 • alapítvány,
 • egyesület.

Az összefüggő szakmai gyakorlat előkészítése, megvalósítása:

 • február – március között a tanulók felkeresik a gyakorlati képzőket egyeztetés céljából.
 • A gyakorlati képző fogadó szándék esetén kitölti a Befogadó nyilatkozatot, amely az Együttműködési megállapodás alapja. Leadási határidő: április 31. Szkennelve sk@sporteskreativtechnikum.hu emailre beküldeni.
 • Május: az iskola megírja az Együttműködési megállapodást a Befogadó nyilatkozat alapján. A gazdálkodó szervezet számára megküldi aláírásra, lepecsételésre 2 példányban, amelyet a szervezet visszajuttat az iskolának.
 • június 16 – augusztus 20. között a tanulók részt vesznek a szakmai gyakorlaton.
 • A tanuló, az iskola által adott foglalkozási naplóban vezeti a gyakorlati feladatok tevékenységét, a gyakorlati hely leigazolja, aláírással és pecséttel, a letöltött szakmai tevékenységet.
 • Kiskorú tanuló esetén legfeljebb napi 7 órás gyakorlat keretében 6.00 és 22.00 között folyamatosan kell a tanulók összefüggő szakmai gyakorlatát megszervezni.
 • Nagykorú tanuló esetén legfeljebb napi 8 óra lehet a gyakorlat.

A szakmai gyakorlatok óraszáma és tartalma:

SPORT

Szakma megnevezése

Összefüggő szakmai gyakorlat óraszáma

11. évfolyam

12. évfolyam

Felnőtt

5 1014 20 01

Fitness-wellness instruktor

-

70

35

5 1014 20 02

Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező

-

70

35

 

KREATÍV

Szakma megnevezése

Összefüggő szakmai gyakorlat óraszáma

11. évfolyam

12. évfolyam

Felnőtt

5 0212 16 07

Dekoratőr

-

105

30

5 0213 16 08

Fotográfus – kreatív fotográfus

-

175

80

5 0211 16 11

Nyomdaipari technikus – nyomdaipari előkészítő

 

136

60

5 0211 16 10

Mozgókép- animációkészítő

-

100

40

 

Fitnesz-wellness instruktor: 

Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező: 

 • Általános és speciális erőfejlesztés
 • Gyorsaság fejlesztése
 • Állóképesség fejlesztése
 • Az ízületi mozgékonyság fejlesztése
 • Koordinációs képességek fejlesztése
 • Valamennyi fejlesztő módszer elsajátítása konkrét gyakorlatok és edzésprogramok végrehajtása útján történik

Dekoratőr: 

Szakmai gyakorlat megszerezhető

 • koncertek,
 • fellépések,
 • táborok,
 • versenyek,
 • kiállítások,
 • művésztelepek,
 • valamint az állam által elismert, vagy az iskola által szervezett nemzetközi szakmai diákcsere formájában is

A szakmai gyakorlatról Foglalkoztatási naplót kell vezetni, amit naponta kell vezetni, majd nap végén aláírni és lepecsételni!

Nyomdaipari technikus - Nyomdaipari előkészítő: 

 • Szövegformázási szabályok
 • Szövegszedési, elválasztási szabályok
 • Korrektúrajelek alkalmazása, korrektúrafordulók
 • A betűk csoportosítása, betűosztályok jellemzői
 • Betűcsaládok, betűváltozatok, betűk keverhetősége
 • Tipográfiai hatáskeltők
 • Betű, sor, sorcsoport, bekezdés
 • Hasábok, szedéstükör, margók
 • Grafikai elemek a nyomtatványokon
 • Helyesírás ellenőrző programok
 • Könyv tipográfiai jellegzetességei
 • Folyóirat és napilap tipográfiai jellemzői

Aki a gyakorlat teljesítését nem tudja igazolni, annak az évet meg kell ismételnie.

A teljesített gyakorlat után a Foglalkozási naplót le kell adni az iskolába személyesen(a portán) vagy postai úton. Erre 7.00-14.00 óráig van lehetőség, legkésőbb az adott tanév augusztus 23-ig.


Partnereink

SZC logo

Győri Szakképzési Centrum


Győri SZC Sport és Kreatív Technikum

9023 Győr, Kodály Zoltán utca 20-24.

Telefon: +3696427244

E-mail: sk@sporteskreativtechnikum.hu

OM azonosító: 203037/027


2024Győri SZC Sport és Kreatív Technikum