SZC logo

Győri Szakképzési Centrum

OM kód: 203037/027 | 9023 Győr, Kodály Zoltán utca 20-24.

Intézmény logo

Győri SZC Sport és Kreatív Technikum

 • Hírek
 • Közérdekű adatok
 • KRÉTA

Egybefüggő szakmai gyakorlat

Egybefüggő szakmai gyakorlat

Megszervezése Együttműködési megállapodás keretében történik, amely az iskola és a gyakorlati képzésben részt vevő gazdálkodó szervezet között jön létre, a területi kamara ellenjegyzésével válik érvényessé.

A szervezet lehet:

 • szakképzési hozzájárulásra kötelezett gazdálkodó szervezet,
 • költségvetési szervként működő intézmény,
 • alapítvány,
 • egyesület.

Az összefüggő szakmai gyakorlat előkészítése, megvalósítása:

 • február – március között a tanulók felkeresik a gyakorlati képzőket egyeztetés céljából.
 • A gyakorlati képző fogadó szándék esetén kitölti a Befogadó nyilatkozatot, amely az Együttműködési megállapodás alapja. Leadási határidő: március 31. Szkennelve hidasine@sporteskreativtechnikum.hu emailre beküldeni.
 • április – május: az iskola megírja az Együttműködési megállapodást a Befogadó nyilatkozat alapján. A gazdálkodó szervezet számára megküldi aláírásra, lepecsételésre 3 példányban, amelyet a szervezet visszajuttat az iskolának.
 • Az iskola eljuttatja a területileg illetékes kamarába ellenjegyzésre.
 • június 16 – augusztus 20. között a tanulók részt vesznek a szakmai gyakorlaton.
 • A tanuló, az iskola által adott foglalkozási naplóban vezeti a gyakorlati feladatok tevékenységét, a gyakorlati hely leigazolja, aláírással és pecséttel, a letöltött szakmai tevékenységet.
 • Kiskorú tanuló esetén legfeljebb napi 7 órás gyakorlat keretében 6.00 és 22.00 között folyamatosan kell a tanulók összefüggő szakmai gyakorlatát megszervezni.
 • Nagykorú tanuló esetén legfeljebb napi 8 óra lehet a gyakorlat.
 • A juttatás összege nem lehet kevesebb, mint a mindenkori minimálbér 15%-ának 1,3-szorosa, ami 2021-ben 32.643,- Ft. Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás az összefüggő szakmai gyakorlaton töltött, valamennyi megkezdett hét után jár. (Ha a hét során csupán 1 nap gyakorlata van a tanulónak, az is megkezdett hétnek számít.) Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő tanulói pénzbeli juttatás heti összege a fizetendő pénzbeli juttatás havi összegének egynegyed része (8.161,- Ft) a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 65. § (1) bekezdése szerint. Az együttműködési megállapodás alapján fizetendő pénzbeli juttatás összegét a mulasztott napok arányában csökkenteni kell, ha a tanuló a gyakorlatról igazolatlanul távol marad.
 • Fontos változás, hogy 2021. január 1-től az együttműködési megállapodás keretében lebonyolított gyakorlati képzéssel a szakképzési hozzájárulási kötelezettség nem teljesíthető, az ilyen képzés költségeivel a szakképzési hozzájárulási kötelezettség nem csökkenthető.
 • Nem kell fizetni a tanuló után egészségbiztosítási járulékot és nyugdíjjárulékot sem. Az 1995. évi CXVII tv 1. sz. melléklete alapján a tanuló gyakorlati képzésben kapott juttatása SZJA mentes jövedelem, illetve bevétel. (Tehát a bruttó összeg ugyanannyi, mint a nettó.) SZJA fizetés.
 • Szabályozó törvények, rendeletek: 2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről, · 2019. évi LXXX törvény a szakképzésről, · 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, · 2011. évi CLV. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról, · 4/2002. (II. 26.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól, · Az emberi erőforrások minisztere 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendelete a 2020/2021. tanév rendjéről

A szakmai gyakorlatok óraszáma és tartalma:

SPORT

Szakma megnevezése

Összefüggő szakmai gyakorlat óraszáma

11. évfolyam

12. évfolyam

Felnőtt

5 1014 20 01

Fitness-wellness instruktor

35

35

35

5 1014 20 02

Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező

35

35

35

 

KREATÍV

Szakma megnevezése

Összefüggő szakmai gyakorlat óraszáma

11. évfolyam

12. évfolyam

Felnőtt

5 0212 16 07

Dekoratőr

50

55

30

5 0213 16 08

Fotográfus – kreatív fotográfus

70

105

80

5 0211 16 11

Nyomdaipari technikus – nyomdaipari előkészítő

70

56

60

5 0211 16 10

Mozgókép- animációkészítő

60

40

40

 

Fitnesz-wellness instruktor: 

Sportedző (a sportág megjelölésével) - sportszervező: 

 • Általános és speciális erőfejlesztés
 • Gyorsaság fejlesztése
 • Állóképesség fejlesztése
 • Az ízületi mozgékonyság fejlesztése
 • Koordinációs képességek fejlesztése
 • Valamennyi fejlesztő módszer elsajátítása konkrét gyakorlatok és edzésprogramok végrehajtása útján történik

Dekoratőr: 

Szakmai gyakorlat megszerezhető

 • koncertek,
 • fellépések,
 • táborok,
 • versenyek,
 • kiállítások,
 • művésztelepek,
 • valamint az állam által elismert, vagy az iskola által szervezett nemzetközi szakmai diákcsere formájában is

A szakmai gyakorlatról Foglalkoztatási naplót kell vezetni, amit naponta kell vezetni, majd nap végén aláírni és lepecsételni!

Nyomdaipari technikus - Nyomdaipari előkészítő: 

 • Szövegformázási szabályok
 • Szövegszedési, elválasztási szabályok
 • Korrektúrajelek alkalmazása, korrektúrafordulók
 • A betűk csoportosítása, betűosztályok jellemzői
 • Betűcsaládok, betűváltozatok, betűk keverhetősége
 • Tipográfiai hatáskeltők
 • Betű, sor, sorcsoport, bekezdés
 • Hasábok, szedéstükör, margók
 • Grafikai elemek a nyomtatványokon
 • Helyesírás ellenőrző programok
 • Könyv tipográfiai jellegzetességei
 • Folyóirat és napilap tipográfiai jellemzői

Aki a gyakorlat teljesítését nem tudja igazolni, annak az évet meg kell ismételnie.

A teljesített gyakorlat után a Foglalkozási naplót le kell adni az iskolába személyesen(a portán) vagy postai úton. Erre 7.00-14.00 óráig van lehetőség, legkésőbb az adott tanév augusztus 23-ig.


Partnereink

 • MOHOLY-NAGY Művészeti Egyetem
 • Oktatási Hivatal
 • Print a TE jövőd
 • Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület
 • Sportiskolák Országos Szövetsége
 • Palatia Nyomda és Kiadó Kft.
 • Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
 • Pénz7
 • Nyomtatott Kommunikációért Alapítvány
 • Rioli Decor Kft.
 • Grund Fitness
 • Győri SZC Móra Ferenc Általános Iskola
 • Győri Szakképzési Centrum
 • Digitális Témahét
SZC logo

Győri Szakképzési Centrum


  • Intézmény logo
  • Győri SZC Sport és Kreatív Technikum

   9023 Győr, Kodály Zoltán utca 20-24.

  • Telefon: +3696427244

   E-mail: sk@sporteskreativtechnikum.hu

   OM azonosító: 203037/027


  2023Győri SZC Sport és Kreatív Technikum